Πρόσκληση για κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/9/2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 :30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2012 / ΩΡΑ: 23:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ