Πρόσκληση για την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2012 / ΩΡΑ: 15:45
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ