Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/9/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 :00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2012 / ΩΡΑ: 23:49
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ