Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/9/2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 :30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2012 / ΩΡΑ: 10:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ