Πρόσκληση -Ορθή Επανάληψη- για την 12η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2012 / ΩΡΑ: 15:57
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ