Π Ι Ν Α Κ Α Σ 35: Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 31/ 8 /2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/2012 / ΩΡΑ: 12:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ