ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ- Λ ΕΥΚΟΧΩΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/2012 / ΩΡΑ: 08:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ Τ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΟΥ- ΛΕΥΚΟΧΩΡΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 22 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού  2.607.000,00 €.

 

 

Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 3 υποέργα

Το 1ο υποέργο αφορά

           στην αποπεράτωση των εργασιών στην Ε.Ε.Λ.

           στην κατασκευή του εξωτερικού αντλιοστασίου Αβραμιού,

           στην κατασκευή των συνδέσεων των οικιών που παραλαμβάνονται από το κατασκευασμένο τμήμα,  από το φρεάτιο Π15 έως το φρεάτιο Π20.

           στην ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Αβραμιού ήτοι, βαρυτικοί αγωγοί, αγωγοί συνδέσεων οικιών και δύο εσωτερικά αντλιοστάσια με καταθληπτικούς αγωγούς,

           στην κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στην Τοπική Κοινότητα Λευκοχώρας ήτοι βαρυτικοί αγωγοί μέχρι το εξωτερικό αντλιοστάσιο Λευκοχώρας και αγωγοί συνδέσεων οικιών και

           στην κατασκευή του εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικού αγωγού από αντλιοστάσιο Λευκοχώρας προς Ε.Ε.Λ. με το εξωτερικό αντλιοστάσιό του.

 

Το 2ο υποέργο «Συνδέσεις ΟΚΩ»: αφορά στις απαιτούμενες συνδέσεις με τα κοινωφελή δίκτυα (ΔΕΗ) των (4) αντλιοστασίων  καθώς και της μονάδας ΕΕΛ.

 

Το 3ο Υποέργο «Αρχαιολογικές δαπάνες» : Αφορά ανασκαφικές έρευνες εφόσον εντοπιστούν αρχαιότητες.

 

 

Το έργο θα το εκτελέσει ο Δήμος Μεσσήνης ο οποίος έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την ΔΕΥΑ Μεσσήνης.