Έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2012 / ΩΡΑ: 13:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3700/22.7.2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΦ7Λ1-4Σ4) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500kW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨GREMAN ENERGY Ε.Π.Ε.¨