Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2012 / ΩΡΑ: 14:34
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας πάχυνσης νεοσσών δυναμικότητας πέντε χιλιάδων (5.000) θέσεων εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης (20 ισοδύναμα ζώα), ιδιοκτησίας Γιαννάκου Μελέτιου του Δημητρίου.

Ανακοίνωση