Έγκριση περιβαλλοντικών όρων υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/10/2012 / ΩΡΑ: 13:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 5797/05.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ47Λ1-ΕΗ4) ΑΕΠΟ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου εντός του οποίου έχει ανορυχθεί η γεώτρηση από «ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ» σε «ΚΩΝΣΤΑ ΛΑΖΑΡΟ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ