Έγριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2012 / ΩΡΑ: 13:48
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 6810/30.12.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Νομάρχη Λακωνίας που αφορά την εγκατάσταση και την λειτουργία νέου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999ΜW ιδιοκτησίας της εταιρείας ¨B. & C ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ