Ανακοίνωση για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2012 / ΩΡΑ: 14:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 2039/25-10-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση , μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), Ονομασία – Είδος έργου :
«Καταφύγιο Τουριστικών Σκαφών στο λιμένα Πορτοχελίου» Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/limenas_portoxeliou.pdf