ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66 Ε.Ο. ΝΕΜΕΑ-ΛΕΒΙΔΙ (ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/10/2012 / ΩΡΑ: 09:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1289 / 21 – 09 -2012 Aπόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 66 Ε.Ο. ΝΕΜΕΑ-ΛΕΒΙΔΙ (ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ)» Πρ/σμού : 780.000,00 € (με Φ.Π.Α.).Το έργο αποτελείται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιία με προϋπολογισμό: 633.528,02€ ( δαπάνη Εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε, απρόβλεπτα, δαπάνη ασφάλτου με Γ.Ε.&Ο.Ε. ασφάλτου).

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΝΕΜΕΑ-ΛΕΒΙΔΙ.pdf