Γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2012 / ΩΡΑ: 13:55
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Αξιοποίηση υδάτινων πόρων πηγής ΡΕΓΓΑ ΒΡΥΣΗ οικισμού Πολύδροσου για την αντιμετώπιση αναγκών πολιτικής προστασίας του Δήμου Θεραπνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ