Γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2012 / ΩΡΑ: 13:53
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ονομασία – Είδος έργου: Ίδρυση και Λειτουργία μονάδας πάχυνσης μόσχων δυναμικότητας 320 μοσχαριών ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ