Η Πελοπόννησος στην 40η Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Παρά κτιων Περιφερειών της Ευρώπης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2012 / ΩΡΑ: 17:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη για τις μελλοντικές πολιτικές της Ευρώπης σε τομείς, όπως των πολιτικών συνοχής, της ενέργειας, του τουρισμού, της εδαφικής συνοχής και των καινοτόμων πολιτικών, παρουσίασε στην 40η Γενική Συνέλευση του Δικτύου των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου.

Η Γενική Συνέλευση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη, από το σύνολο των 300 και πλέον συνέδρων, μεταξύ των οποίων σημαίνουσες προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού πολιτικού γίγνεσθαι, όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Johannes Hahn, ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας και πρώην πρόεδρος της CPMR κ. JeanYves Le Drian και ο Γενικός Διευθυντής Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Herve Jouanjean. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε 3 – 5 Οκτωβρίου 2012 στο Bialystock της Πολωνίας, ο κ. Παπαφωτίου ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη δημιουργία ευρω-μεσογειακού δικτύου αρχαίων λιμένων και κάστρων, με αφετηρία τα λιμάνια και τα κάστρα της Πελοποννήσου.

Παράλληλα με τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, συνεδρίασε και η διαμεσογειακή επιτροπή, όπου συζητήθηκε η «Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Μεσόγειο» και η δημιουργία της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, στην οποία θα συμμετέχει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Κυρίαρχα θέματα της ατζέντας, αλλά και των αποφάσεων για παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν το παρόν και μελλοντικό οικονομικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την επόμενη προγραμματική περίοδο, η στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, η αναμόρφωση της πολιτικής για την αλιεία και για το βιώσιμο και θεματικό τουρισμό.

Εκτενώς συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του τομέα της ενέργειας, με έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία. Ο κ. Παπαφωτίου αναφέρθηκε στην πρωτοποριακή δράση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του πρώτου θαλάσσιου πλωτού αιολικού πάρκου με ταυτόχρονη εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία του Ευρω-μεσογειακού Ινστιτούτου για την έρευνα στη θαλάσσια αιολική ενέργεια.  

Στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και του πολιτικού γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής, μέλος του οποίου εξελέγη ο κ. Παπαφωτίου.