Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο συνέδριο για «Ένα ολοκληρωμέν ο ευρωπαϊκό μοντέλο για την προστασία των Μεσογειακών Δασών από τις πυρκαγιές»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2012 / ΩΡΑ: 14:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στο τελικό συνέδριο του έργου PROTECT «Ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό μοντέλο για την προστασία των Μεσογειακών Δασών από τις πυρκαγιές» του ευρωπαϊκού προγράμματος MED, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Απόστολος Παπαφωτίου, μεταφέροντας τις κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη για ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις στο τόσο ευαίσθητο αυτό ζήτημα, ιδίως για τον Ευρωπαϊκό Νότο.  

Η δράση αυτή συνδυάζεται με μια σειρά ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τα προγράμματα Soil Pro, SISMA και Moonrises κ.α. , τα οποία έχουν στόχο να καταστήσουν εκ των προτέρων γνωστά τα μορφολογικά εδαφικά χαρακτηριστικά της, με απώτερο στόχο να διευκολύνουν την ορθότερη και οικονομικότερη αξιοποίησή τους κατά την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και κατασκευών.  

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012 στις Βρυξέλλες και στο οποίο συμμετείχε και η υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Περιφέρειας κα Ελένη Μανωλοπούλου,  παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και ο προϊστάμενος του τομέα Δασών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Περιβάλλον  κ.Ernst Schulte, τα αποτελέσματα του έργου καθώς και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθημερινής Πρόβλεψης Κινδύνων Εκδήλωσης Πυρκαγιάς. Το σύστημα αυτό αποτελεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό το οποίο αξιοποιεί, αφενός, τις προγνώσεις του Αμερικανικού Συστήματος Πρόγνωσης GFS (Global Forecast Systems) και αφετέρου, τα καθημερινά στοιχεία των μετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός των περιοχών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ως εταίροι.

Εκτός του PROTECT, παρουσιάστηκαν και άλλα τέσσερα έργα του ευρωπαϊκού προγράμματος MED (CypFire, WOOD E3, For Climadapt/QUALIGOUV, PROFORBIOMED) και τρία έργα ης κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IVC (EFFMIS, HERITPROT, PRoMPT) , ολοκληρωμένα ή συνεχιζόμενα, τα οποία είχαν ως κεντρικό άξονα τα δάση και την πολιτική προστασία. Αυτή η συνεύρεση και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας τόσο διαφορετικών εταίρων και φορέων θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία του συνεδρίου, καθώς βασικός σκοπός της Διαχειριστικής Αρχής του MED, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Τεχνικής Γραμματείας του MED κ.Curzio Cervelli, είναι η κεφαλοποίηση των προγραμμάτων τέτοιου τύπου, με την πρακτική εφαρμογή τους στα κράτη που συμμετείχαν αλλά και τη διάχυση των αποτελεσμάτων τους σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  

Το έργο PROTECT υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED 2007-2013 και χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών εργαλείων και μεθοδολογιών για την πρόληψη των πυρκαγιών στα Μεσογειακά Δάση.