Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 4/10/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15 :00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/10/2012 / ΩΡΑ: 19:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ