Με την υπ’ αριθ. 6123/24-09-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2012 / ΩΡΑ: 10:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχαήλ Δρίβα του Γεωργίου το οποίο βρίσκεται σε ακίνητο επιφανείας 1097,07m2 επί της Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου αρ. 123 στο Ο.Τ.Γ291 του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ¨Καλογωνιάς¨ του Τ.Δ. Σπάρτης της Δ.Ε. Σπάρτης του Δήμου Σπάρτης του Ν. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ