Πέτρος Τατούλης Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να δ ιεκδικεί την αποπεράτωση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2012 / ΩΡΑ: 18:13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

«Από τη πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων της η Περιφέρεια Πελοποννήσου έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών της παιδείας και κυρίως την αποπεράτωση των κτιρίων των σχολείων, η υλοποίηση των οποίων ήταν εξαρχής ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) και τα οποία παρουσίασαν ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ερωτηθείς για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας εσχάτως για το Μουσικό Σχολείο της Τρίπολης.

Παρότι η αρμοδιότητα των σχολικών κτιρίων δεν ανήκει στην αιρετή Περιφέρεια, αλλά έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη (Ν.3852/2010), στις Δημοτικές Αρχές, οι οποίες παρέλαβαν τα προβλήματα αυτά χωρίς να ευθύνονται, ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης με προσωπικές του πρωτοβουλίες επεδίωξε τη συνεργασία του Δήμου Τρίπολης, του ΟΣΚ και τις υπηρεσίες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ένταξη του Μουσικού, αλλά και του Πειραματικού Σχολείου Τρίπολης στο ΕΣΠΑ, με σκοπό την αποπεράτωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην επιμονή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ολοκλήρωση του φακέλου, με την υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων από την πλευρά του ΟΣΚ, για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ο ΟΣΚ κατέθεσε σχετική πρόταση στις 13/7/2012 στην ΕΔΑ, κατά τον έλεγχο της οποίας διαπιστώθηκε ότι από 21/6/2012 είχε διαλυθεί η εργολαβία, γεγονός για το οποίο δεν είχε ενημερώσει ο ΟΣΚ.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αγνοώντας τις ανυπόστατες δηλώσεις θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποπεράτωση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση του έργου του Μουσικού σχολείου Τρίπολης, προκειμένου αυτό να αποδοθεί στους πολίτες το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Περιφερειάρχης.