Πέτρος Τατούλης Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε από κοινού με την Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογί ας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2012 / ΩΡΑ: 15:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα της νανοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά και την πρόθεση συνεργασίας εκ μέρους της Ακαδημίας Επιστημών της Ρωσίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία των προϋποθέσεων προσέλκυσης επενδυτικών προτάσεων, την ένωση των ελληνικών και διεθνών επιστημονικών δυνάμεων, την αύξηση του επιστημονικού δυναμικού στην Πελοπόννησο και την ανάπτυξη των σχέσεων με ευρωπαϊκές περιοχές συζήτησαν εκτενώς ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης και ο διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» κ. Ευάγγελος Γογγολίδης την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε από κοινού με την Ακαδημία Επιστημών της Ρωσίας, Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου που θα έχει εφαρμογή στους τομείς της αγροτικής παραγωγής, των τροφίμων και της ενέργειας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης και τόνισε τη σημαντική θέση που κατέχει στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας η ανάπτυξη του τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

«Η ενίσχυση και η αξιοποίηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, επιτρέπει, αφενός, τον εκσυγχρονισμό του εσωτερικού περιβάλλοντος και την επιχειρησιακή λειτουργία της Περιφέρειας και, αφετέρου, τη δημιουργία των προϋποθέσεων διάχυσης των μηχανισμών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας, καθώς και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας».

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. Τατούλη δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η παρουσία και η δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο άλλωστε μετά και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί το στρατηγικό εταίρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Εταίροι της Περιφέρειας στο Ινστιτούτο Νανοτεχνολογίας θα είναι επίσης Πανεπιστημιακά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ινστιτούτα εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Γογγολίδης, αφού εξέφρασε τη χαρά του για το επίπεδο συνεργασίας με τον κ. Περιφερειάρχη, τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας και ότι στο άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα θα κατατεθούν και νέες προτάσεις για επενδύσεις στον τομέα αυτό, εφόσον το επενδυτικό περιβάλλον της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ελκυστικό προκειμένου να στηρίξει και να ανατροφοδοτήσει την έρευνα.