Περίληψη διακήρυξης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΥΤΣΙΟΥ».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/10/2012 / ΩΡΑ: 11:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ