Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2012 / ΩΡΑ: 14:20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,971 ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΗΛΙΑΚΗ
ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε.», σε γήπεδο επιφάνειας 46.324 τ.μ. περίπου, σε εκτός οικισμού περιοχή, στη θέση «Μπιγιαρέζα», της Τ.Κ. Διδύμων, του Δήμου Ερμιονίδας της Π.Ε. Αργολίδας, λόγω συνοδών έργων (διάνοιξη δασικής οδού και σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή μέσης τάσης) και μεταβολής των στοιχείων του εξοπλισμού.

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/iliaki_aderes.pdf