Περιβαλλοντική αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2012 / ΩΡΑ: 13:37
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. 7311/25-10-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 4218/23-09-2010 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας
Πελοποννήσου (παλαιά κρατική) Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/argoliki.pdf