Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/10/2012 / ΩΡΑ: 13:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την υπ’ αρίθ. 3236/25-10-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/10/mpabelas.pdf