Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 11/10/2012 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 :00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2012 / ΩΡΑ: 19:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ