Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 /10/2012 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/2012 / ΩΡΑ: 20:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ