Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 31/10/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/2012 / ΩΡΑ: 23:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ