Π Ι Ν Α Κ Α Σ 36 :Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 4/9 /2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2012 / ΩΡΑ: 12:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ