Π Ι Ν Α Κ Α Σ 37 Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 17/9 /2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2012 / ΩΡΑ: 15:43
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ