Π Ι Ν Α Κ Α Σ 39: Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 28/9 /2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2012 / ΩΡΑ: 15:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ