Π Ι Ν Α Κ Α Σ 40: Θέματα που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 3-10-2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2012 / ΩΡΑ: 15:42
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ