Σύσκεψη για την καινοτομία και την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2012 / ΩΡΑ: 17:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

«Οι κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές μας αποτελούν τον πυρήνα της Προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 για την Ευρωπαϊκή Ένωση της καινοτομίας του 2020» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την τεχνική σύσκεψη, την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012, για την εκπόνηση της μελέτης της Ε.Ε. για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, των Επιμελητηρίων, του ΤΕΙ Καλαμάτας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του ΕΘΙΑΓΕ και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η σύσκεψη αυτή είχε ως αντικείμενο τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την έρευνα και την καινοτομία στην επόμενη προγραμματική περίοδο, όπου κέντρο βάρους θα αποτελέσει η σύμπραξη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

«Ο σχεδιασμός της επόμενης προγραμματικής περιόδου έχει ως επίκεντρο τον Περιφερειακό σχεδιασμό, αντίληψη η οποία διαπνέει ήδη το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου» δήλωσε ο Περιφερειάρχης και τόνισε την κρισιμότητα των ξεκάθαρων αρχών και στόχων, αλλά και την υιοθέτηση ενός αριθμού συγκεκριμένων αρχών που θα ενσωματώσουν στη στρατηγική τους τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου το πρόγραμμα να επιτύχει.

Ο κ. Τατούλης χαιρέτισε, επίσης, την έναρξη του προγραμματισμού για την ανάπτυξη του τομέα της καινοτομίας, «κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα στη χώρα», και υποστήριξε την ανάγκη οι μεταρρυθμίσεις να μην επιβάλλονται από πάνω προς τα κάτω, αλλά να προκύπτουν από κάτω προς τα πάνω.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανέφερε ο κ. Τατούλης, έχει ήδη επενδύσει στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, με τη δημιουργία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου έρευνας για τα θαλάσσια πλωτά αιολικά πάρκα και του Ινστιτούτου Νανοτεχνολογίας συνδεδεμένο άμεσα με συγκεκριμένους τομείς της τοπικής οικονομίας.

Ειδική μνεία έκανε ο Περιφερειάρχης στη συνεργασία της Περιφέρειας με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εντός της Πελοποννήσου, όπως το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το ΤΕΙ Καλαμάτας και ιδίως το ΕΘΙΑΓΕ της Μεσσηνίας, για το οποίο δήλωσε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας να αναλάβει «την ευθύνη στελέχωσης και προσδιορισμού του, με σκοπό να αξιοποιηθεί η δομή αυτή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Πέραν τούτων ο Περιφερειάρχης στάθηκε στο ζήτημα της δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών, εξειδικευμένων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, «οι οποίοι θα αποτελέσουν πλεονέκτημα για τη διαχείριση της παρούσας οικονομικής κρίσης».