Υπεγράφη η σύμβαση ολοκλήρωσης για το οδικό τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη προϋπολογισμού 4.663.771 ευρώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/10/2012 / ΩΡΑ: 16:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

«Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας συμβασιοποιείται σήμερα, το οποίο αποτελεί τμήμα του οδικού άξονα που θα συνδέσει τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης περιοχής, όπως το Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Ο άξονας αυτός είναι σημαντικός και για το λόγο ότι μελλοντικά θα συνδεθεί και με τον Ανατολικό άξονα, προσφέροντας ασφάλεια και συντόμευση του χρόνου στους πολίτες» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης κατά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο της ολοκλήρωσης των εργασιών στο οδικό τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη, τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012.

«Το έργο αυτό καταφέραμε να το υλοποιήσουμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες μας, παρά το γεγονός ότι η παλιότερη προσπάθεια, με την ένταξή του στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, είχε καταλήξει σε αδιέξοδο. Είχε αρχικό προϋπολογισμό 7.200.000 ευρώ και πετύχαμε έκπτωση της τάξης του 41,54 % με τελικό προϋπολογισμό 4.663.771 ευρώ, με χρόνο υλοποίησης 15 μήνες» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

Παρακάτω παρατίθενται τα τεχνικά στοιχεία του έργου:   

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνεται ότι, σήμερα ημέρα Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2012, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ – ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», προϋπολογισμού 7.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α ), με την εργοληπτική επιχείρηση «ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση τεκμαρτή έκπτωση 41,54% στο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 23 -02 -2012 και επικυρώθηκε με την αρ. 687 / 2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου.  Το ποσό της συναπτόμενης σύμβασης είναι 4.663.771,81 € (με Φ.Π.Α ) και η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαπέντε (15) μήνες, δηλαδή μέχρι 27-10 -2013

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Με παλαιότερη εργολαβία της Υπηρεσίας και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ 2000 – 2006, κατασκευάστηκε το οδικό τμήμα Αρκαδικό – Χάνι Μερκούρη  της Εθνικής οδού Ναύπλιο-Λυγουριό μέχρι το στάδιο της οδοστρωσίας. Η  εργολαβία αυτή διαλύθηκε δίχως να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό της αντικείμενο

 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως και να αποδοθεί σε λειτουργία το υπόψη οδικό τμήμα, μήκους 8,0 χλμ περίπου.

Το τεχνικό αντικείμενο περιλαμβάνει

·     Τη κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης με ορθό άνοιγμα 6.0m και ελεύθερο ύψος 5.00m,

·     Την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 60 μ περίπου

·     Ανακατασκευή οδοστρωσίας και κατασκευή των προβλεπομένων ασφαλτικών

·     Έργα κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης καθώς και έργα ασφάλισης

·     Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές των ισόπεδων κόμβων

·     Τα προβλεπόμενα έργα Πρασίνου

·     Ολοκλήρωση εργασιών επιφανειακής απορροής ομβρίων

·     Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του τοπικού οδικού δικτύου (παραπλεύρων και καθέτων οδών)

 

Σε συνδυασμό δε με την πρόσφατα περατωθείσα  εργολαβία κατασκευής του υποτμήματος από το Χάνι Μερκούρη μέχρι το Λυγουριό μήκους 5,0 χλμ περίπου,  θα αποδοθεί σε χρήση νέο ενιαίο τμήμα Εθνικής Οδού από τη θέση Αρκαδικό έως Λυγουριό, μήκους 13,0 χλμ και με ασφαλτοστρωμένο πλάτος κυκλοφορίας 11,0μ, σε αντικατάσταση του γνωστού υφιστάμενου τμήματος με τα πολύ κακά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και τη στενότητα του οδοστρώματος, που διέρχεται μέσα από τους οικισμούς.

 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  « Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»