ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2012 / ΩΡΑ: 08:16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων Διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» και του άρθρου 38 του Π.Δ 118/07 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων» ανακοινώνουμε ότι στις 14/11/2012 ημέρα
Τετάρτη και ώρα12:00 π.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε Λακωνίας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ