«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2.239.850,00 �

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2012 / ΩΡΑ: 19:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 2.239.850,00 €

 

Ειδικότερα,

 1. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΕΩΝΙΔΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  2.239.850,00 €

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπλαση της οδού Λεωνίδου στην πόλη της Σπάρτης από την οδό Αλκμάνος στην βόρεια πλευρά της πόλης έως την διασταύρωση με την οδό Όθωνος Αμαλίας στην Νότια Πλευρά της πόλης. Περιλαμβάνει 9 οικοδομικά τετράγωνα ,δηλαδή 18 διακριτά πεζοδρόμια ,έχει συνολικό μήκος 1918 μέτρα με συνολικό μήκος πεζοδρομίων 1.770 μέτρα. Με το έργο αυτό στο διατιθέμενο χώρο (μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών) γίνεται νέα χάραξη του οδικού άξονα η οποία συνοπτικά περιλαμβάνει:

– δύο λωρίδες κυκλοφορίας – οδόστρωμα 3.70μ εκάστη

– διαχωριστική νησίδα οριοθέτησης της κίνησης τροχοφόρων 0,60μ

– αμφίπλευρες ζώνες παρόδιας στάθμευσης, αστικού εξοπλισμού, περιοχών φύτευσης ραμπών διευκόλυνσης ΑΜΚ και ραμπών εισόδου σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 2,00μ.

– αμφίπλευρη ζώνη πεζοδρομίων, απρόσκοπτη κίνηση πεζών, λωρίδα διευκόλυνσης ΑΜΕΑ , ενσωμάτωση μοναδιαίων δέντρων, χωροθέτηση καθιστικών μέσου πλάτους 4,00μ.

Η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

– Πλακόστρωση των πεζοδρομίων του δρόμου με βασικό υλικό τους κυβόλιθους και αποκατάσταση του οδοστρώματος της οδού

– Εργασίες εγκατάστασης πρασίνου και τοποθέτησης υδραυλικού δικτύου

– Εργασίες ηλεκτροφωτισμού της οδού και των πεζοδρομίων