Αντίθετη η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην προνομιακή μεταχεί ριση επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς του δημοσίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2012 / ΩΡΑ: 20:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Την πλήρη αντίθεσή της εκφράζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην προνομιακή μεταχείριση της κοινοπραξίας «SiemensPrysmian PowerlinkNexans Norway» σε σχέση με την εταιρεία «Ελληνικά Καλώδια ΑΕ» αναφορικά με το διαγωνισμό που προκήρυξε ο ΑΔΜΗΕ για τη σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Μεταφοράς, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Άποψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ότι, αφενός, για όλες τις εταιρείες η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου θα πρέπει να υπακούει σε ίσους κανόνες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείρισή τους και, αφετέρου, εκτιμούμε ότι η ελληνική εταιρεία διαθέτει όλα τα εχέγγυα συμμετοχής σε ένα τέτοιο διαγωνισμό.