Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τη δημοπράτηση «Μεταφορά αλατιού αποχιονισμού, για τις ανάγκες αποχιονισμού – παγετού του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη χειμερινή περίοδο 2012- 2013»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/11/2012 / ΩΡΑ: 11:24
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ