Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ», Προϋπολογισμού: 70.000,00€.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2012 / ΩΡΑ: 11:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ