ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ Γ ΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/11/2012 / ΩΡΑ: 14:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αποδεικνύοντας έμπρακτα το αμείωτο ενδιαφέρον της για την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Πελοποννήσου, το οποίο αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα και κατέχει κεντρική θέση στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης υπέγραψε, μετά τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, την απόφαση ένταξης της αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νεμέα, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 -2013.  

 

Ειδικότερα,

  1. «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΜΕΑ, Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  200.000,00

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η αποκατάσταση και ανάδειξη του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Νεμέα με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών και ερευνών από την 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ)

Ο ΙΝ Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στη ΝΔ πλευρά της πόλης της Νεμέας και επί της περιμετρικής παρακαμπτήριου οδού.

Κτιριολογικά, δομικά και από τα χρησιμοποιούμενα υλικά, ο ναός ανάγεται στα όψιμα χρόνια της τουρκοκρατίας. Είναι κηρυγμένος ως διατηρητέο μνημείο με την ΥΑ 15904/24-11-62 (ΦΕΚ 473/17-12-1962). Πρόκειται για μικρών διαστάσεων συνεπτυγμένο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με άνισα πλάτη κεραιών. Η φέρουσα τοιχοποία είναι κατασκευασμένη από αργολιθοδομή με σποραδική παρεμβολή πλίνθων στους αρμούς. Για την επισκευή αποκατάσταση ανάδειξη του μνημείου και επαναλειτουργίας του ναού θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες που θα αποτελέσουν το φυσικό αντικείμενο της πράξης.

1) Εργασίες πεδίου: Αφαίρεση πλακόστρωσης περιμετρικά του ναού, Εκσκαφή τάφρου περιμετρικά του ναού, Διερευνητικές ανασκαφικές τομές σε επιλεγμένες θέσεις στο περιβάλλον του μνημείου

2) Στερεώσεις – Αποκαταστάσεις: Τοποθέτηση ικριωμάτων περιμετρικά του ναού, Καθαίρεση τσιμεντοκονιαμάτων από την εξωτερική επιφάνεια και σαθρών κονιαμάτων από τους αρμούς της λιθοδομής, Καθαίρεση διαβρωμένων επιχρισμάτων και ασβεστωμάτων από τις εσωτερικές επιφάνειες του ναού, Έρευνα από συντηρητές για πιθανές επικαλλυμένες τοιχογραφίες, Βαθύ αρμολόγημα λιθοδομής από την εξωτερική πλευρα, Επιχρίσματα εσωτερικά του ναού σε όλη την επιφάνεια και μερικώς σε περίπτωση αποκάλυψης τοιχογραφιών, Συμπλήρωση στερέωση και αποκατάσταση δαπέδου εσωτερικά του ναού, Αντικατάσταση των κεραμιδιών της στέγης με νέα βυζαντινού τύπου, Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου περιμετρικά του ναού, Κατασκευή λιθόστρωτου δαπέδου περιμετρικά του ναού, Κατασκευή και τοποθέτηση νέων ξύλινων κουφωμάτων, νέου σύνθρονου και στασιδίων απλής μορφής, ηλεκτρική εγκατάσταση, στερέωση τοιχογραφιών εφόσον προκύψουν από την έρευνα.

3) Τεκμηρίωση: Πινακίδα ενημέρωσης του κοινού για την ιστορία του μνημείου, έκδοση

ενημερωτικού φυλλαδίου.