Με την από 08-11-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 1920/26-07-2012 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελ/σου εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι υλοποίησης του έργου με τα παρακάτω στοιχεία:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2012 / ΩΡΑ: 08:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ονομασία – Είδος έργου:

Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία νέου ελαιοτριβείου και μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου ιδιοκτησίας Πραματάρη Κωνσταντίνου που θα εγκατασταθεί σε νέο ισόγειο κτίριο σε γήπεδο επιφάνειας 17608,79m2 σε περιοχή εκτός ορίων οικισμού
της Τ.Κ. Κουλεντίων της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ