Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Π.Ε. Αργολίδας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/11/2012 / ΩΡΑ: 11:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο ( Π.Σ.) Περ. Πελ/σου έχει διαβιβασθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου/Γεν. Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής/ Δ/νση Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου/Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού με το υπ΄αριθ 1390/17-07-2012 έγγραφό της, για γνωμοδότηση , μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), Ονομασία – Είδος έργου

Δείτε την Ανακοίνωση…

http://ppel.gov.gr/wp-content/uploads/2012/11/per_te2.pdf