Πρόσκληση για την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-11-12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2012 / ΩΡΑ: 10:08
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ