Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 9/11/2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/11/2012 / ΩΡΑ: 15:38
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ