Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 27/11/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/11/2012 / ΩΡΑ: 09:29
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ