Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5/12/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2012 / ΩΡΑ: 20:06
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ