Σχέδια οριζοντιογραφίας όδευσης για την εγκατάσταση καμπίνας ΟΤΕ στην ΤΚ Πουλίτσας δήμου Βέλου-Βόχας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/11/2012 / ΩΡΑ: 14:05
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ