Σχέδια οριζοντιογραφίας όδευσης για την εγκατάσταση καλωδίων και καμπίνας ΟΤΕ στην ΤΚ Ευαγγελίστριας δήμου Βέλου-Βόχας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/11/2012 / ΩΡΑ: 14:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ