2.270.000 ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλη ς για την ύδρευση της Πύλου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2012 / ΩΡΑ: 17:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 συνολικού προϋπολογισμού 2,270,000.00

 

Ειδικότερα,

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2,270,000.00 και επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 1,849,268.29 €.

 

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή:

 (i). μιας νέας δεξαμενής που θα κατασκευαστεί σε υψόμετρο 194μ, κοντά στον οικισμό Ελαιόφυτου, χωρητικότητας 400κ.μ.,

(ii).δύο αντλιοστασίων, ένα σε κάθε ήδη κατασκευασμένη από τον Δήμο Πύλου (Υψηλή, Χαμηλή) γεώτρηση,

(iii). καταθλιπτικού αγωγού 510μ. που θα συνδέει την υψηλή γεώτρηση με την δεξαμενή, καταθλιπτικό αγωγό μήκους 2.700μ. που θα συνδέει την χαμηλή γεώτρηση με την δεξαμενή και

(iv).εξωτερικού υδραγωγείου, συνολικού μήκους 8.540μ. περίπου, που συνδέει την νέα δεξαμενή με την υπάρχουσα υψηλή δεξαμενή Πύλου.