ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ – ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔ ΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗ Σ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2012 / ΩΡΑ: 06:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του ακόλουθου έργου στο ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 προϋπολογισμού 1,597,500.00

Ειδικότερα,

 «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΙΔΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης  1,597,500.00

Το έργο αφορά σε εργασίες ανάπλασης επί των οδών Αμαλίας από Σοφρώνη μέχρι τέλους, Σιδηράς Μεραρχίας από Θεσσαλονίκης μέχρι Συγγρού καθώς επίσης και εργασίες ανάπλασης που θα γίνουν στον Δημοτικό Χώρο που βρίσκεται επί της οδού Αμαλίας δίπλα στην Alpha Bank.

Η ανάπλαση αυτή βασίζεται στην αντίστοιχη Αρχιτεκτονική Μελέτη και περιλαμβάνει την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων στην οδό Σιδηράς Μεραρχίας από την μία πλευρά του δρόμου ( Ο.Τ. 102, 99, 98 ), δηλαδή την ευρισκόμενη απέναντι από την πλατεία Καποδίστρια και το Πάρκο Κολοκοτρώνη, επίσης την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και από τις δύο πλευρές στην οδό Αμαλίας από Σοφρώνη μέχρι τέλους και την διαμόρφωση του Δημοτικού Χώρου σε υπάιθριο χώρο επίσκεψης για το κοινό. Οι διαπλατύνσεις αυτές έχουν στόχο την απομάκρυνση της στάθμευσης οχημάτων, την διευκόλυνση των πεζών, την ανάδειξη των κτιρίων, την ανάπτυξη των καταστημάτων και την διέλευση οχημάτων με προσοχή και μειωμένη ταχύτητα.

Τα πεζοδρόμια της οδού Σιδηράς Μεραρχίας επιστρώνονται με μάρμαρα Καρναζέϊκα σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, και εγκιβωτίζονται με τα παλαιά μονολιθικά κράσπεδα που αφαιρέθηκαν από την παλαιά πόλη. Τα πεζοδρόμια της οδού Αμαλίας και του Δημοτικού Χώρου επιστρώνονται με μάρμαρα Πάρνωνα σύμφωνα με τα ήδη υπάρχοντα και με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, και εγκιβωτίζονται με τα παλαιά μονολιθικά κράσπεδα που ήδη υπάρχουν στην οδό Αμαλίας. Επίσης το έργο συνδυάζεται με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης από την ΔΕΥΑΝ.

Στην περιοχή θα γίνουν γενικές και ειδικές εκσκαφές, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου, θα κατασκευαστεί υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνουν μαρμαροστρώσεις, αλλαγή εγκατάστασης φωτισμού, αλλαγή φωτιστικών, πρόβλεψη για διέλευση νέων υπογείων καλωδίων και λοιπές εργασίες.